Over Het Fort

'Ik ben waardevol'

We zijn geraakt door de verhalen van kinderen die opgroeien in armoede. Armoede heeft een grote impact op kinderen. Ze ervaren dagelijks eenzaamheid en gebrek aan voedsel en kleding. Ze maken zich zorgen, voelen zich onveilig en ontwikkelen een negatief zelfbeeld. Dit raakt ons. Het doet ons pijn om te zien dat zoveel kinderen niet tot hun recht komen. 

Aandacht
De sleutel tot het oplossen van kinderarmoede zit volgens ons in een preventieve aanpak. Als wij nu investeren in kinderen, hoeven zij later minder vaak een beroep te doen op hulpverlening en komen zij minder vaak in aanraking met justitie. In 2015 besluiten we daarom om in actie te komen. We ontwikkelen Het Fort en het daaraan gelinkte programma 'Fort Skills'. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder, zijn er verschillende Fort-locaties en zien we dat de eerste van 'onze' kinderen gezond en positief in het leven staan.

Onze droom
Kinderen die opgroeien in armoede zijn bijzonder, krachtig en waardevol. Wij geloven dat deze kinderen een speciale plek verdienen. Het is ons doel dat zij niet alleen met hun hoofd maar met hun hele hart weten: 'Ik ben waardevol. Ik doe ertoe. Ik heb de wereld iets te bieden.' Ons grote voorbeeld bij deze droom is Jezus. Hij is de bron van Leven en leert ons om te zien naar kinderen, een kwetsbare groep in onze maatschappij. In de kinderen zien wij Zijn liefde terug. In gebrokenheid komt Hij heel dichtbij. We willen Zijn vrijheid voorleven en uitdelen.

Samen
Het Fort maakt deel uit van THDV, een maatschappelijke organisatie met projecten voor daklozen, verslaafden, prostituees en kinderen in armoede. Met Het Fort gaan we terug naar de roots van onze organisatie. In 1855 begon het werk van THDV in de sloppen van de Jordaan met hulp aan arme kinderen. Nu, anderhalve eeuw later, is kinderarmoede opnieuw een probleem en komen wij opnieuw in actie!

Voor wie is Het Fort?

Het Fort is er voor kinderen tussen de 8 en 11 jaar; groep 5, 6 en 7 van de basisschool. Het gaat om kinderen die in sociaaleconomisch kwetsbare gezinnen opgroeien. 

Aanmelden bij Het Fort

Via de school van de kinderen, een wijkteam of andere maatschappelijke instantie kunnen kinderen gratis bij Het Fort worden aangemeld. In een kennismakingsgesprek met het kind en de ouder/opvoeder, bekijken we samen of de behoefte van het kind en hulpaanbod van Het Fort bij elkaar passen. 

Wat maakt Het Fort uniek?

Kinderen die naar Het Fort komen, durven steeds meer zichzelf te zijn en genieten zichtbaar van de activiteiten en het samen spelen. Ze sluiten vriendschappen, laten meer zelfvertrouwen zien, kunnen benoemen waar ze goed in zijn, krijgen meer grip op hun emoties en worden beter in zelfsturing. Bij Het Fort komen de kinderen frequent in contact met goede rolmodellen en doen waardevolle ervaringen op. 

Onze coaches

We hebben professioneel opgeleide kindercoaches in dienst. Zij stippelen het programma uit en leiden de groepen. Zij worden daarbij ondersteund door vrijwilligers, zodat er voldoende tijd is om persoonlijk contact te hebben met alle kinderen en hun de begeleiding te geven die aansluit bij hun ontwikkelingsbehoefte. Coachingsgesprekken met de kinderen houden we meestal gewoon tijdens het spelen, de maaltijden en de activiteiten in een informele setting. We werken graag talengericht en geloven in persoonlijke aandacht en begeleiding over meerdere jaren. 

Onze vrijwilligers

Vrijwilligers zijn belangrijk voor Het Fort. Het is een pre als zij uit dezelfde wijk komen als de kinderen. Allereerst omdat zij weten wat er speelt in de wijk en zo op hun manier kunnen meebouwen aan een vertrouwensband met de kinderen. In de tweede plaats omdat we er graag willen zijn voor de kinderen, ook buiten Fort-tijden. Op deze manier krijgen de kinderen vertrouwde rolmodellen in hun omgeving. 

Waar is Het Fort?

In 2017 startten we met Het Fort in Amsterdam Noord, in de wijk De Banne. In 2019 hebben we een vestiging geopend in de wijk 't Arnhemse Broek, in Arnhem. Onze ambitie is om Het Fort landelijk uit te breiden, om te zijn waar de urgentie het hoogste is en waar het voor de kinderen gemakkelijk is om ons te bereiken. Inmiddels lopen er al meerdere aanvragen vanuit geïnteresseerde lokale overheden, gemeenten, kerken en particulieren. 

Kindercoach

'Alle kinderen zijn belangrijk, maar deze kinderen staan al 2-0 achter. Ze missen zoveel. Ik ben in de gelegenheid om liefde uit te delen en er voor hen te zijn. Dat is voor mij heel waardevol. Ik beloofde een jongen dat we zijn verjaardag gingen vieren en dat heeft hij wel tien keer nagevraagd. Hij was heel verbaasd toen we het ook echt gingen doen. Zoveel kinderen horen wel beloftes, maar vaak worden die niet nagekomen. Dat maakt kinderen onzeker en achterdochtig. Wij laten het tegenovergestelde zien, en dat is krachtig. Het duurt even voordat ze ervaren dat wij dóén wat we zeggen. De kinderen kunnen rekenen op ons.'

“De kinderen kunnen rekenen op ons.”
Gerda van de Geest
Contact

Gerda van de Geest
Kindercoach
info@hetfort.org